MGA-professional

Femke Vergeest

Avatar foto

Femke is tot ons verdriet op 19 januari 2023 overleden. Vlak voor haar overlijden ontving ze nog de Frans Evers Award voor Mutual Gains, voor haar hele werk oeuvre.

In haar werk was verbinding tussen mensen onderling én tussen mensen en hun omgeving een belangrijk thema. In de praktijk van de gebiedsprocessen waarin ze werkte, gaat het vaak over het leggen van relaties: zowel fysiek tussen terreinen, steden, wijken als tussen mensen. Juist door persoonlijke verbindingen en relaties te versterken, vertrouwen te (her)bouwen, wordt creativiteit en ontwikkelkracht aangeboord. Daarmee komen oplossingen in zicht waar partijen eerder niet bij stil hadden gestaan of voor mogelijk hadden gehouden.Ook opgaven in het sociale domein hadden haar belangstelling. De knoop waar gemeenten, uitvoeringsorganisaties en gezinnen mbt de jeugdzorg mee worstelen, leent zich vaak voor een aanpak via de Mutual Gains Approach. Uiteindelijk gaat het in alle opgaven om netwerken tussen mensen te versterken en uit te bouwen, omdat mensen onderdeel zijn van de oplossing. Hun persoonlijke én organisatiebelang blijft hen drijven om te werken aan volhoudbare oplossingen. Femke vond het belangrijk dat het resultaat blijvend is, ook als ze zelf weer weg was. Ze wilde zichzelf uiteindelijk overbodig maken, omdat de groep mensen die nodig is voor besluitvorming én uitvoering elkaar op basis van hun eigen belangen en bewustzijn van de belangen van anderen, hebben gevonden. Samen met haar collega's van p2 en anderen uit het MGA-netwerk gaf ze met veel plezier trainingen in de Mutual Gains Approach. Daarbij putte ze uit haar eigen praktijkervaringen en die van haar p2-collega's. Ze vond het belangrijk om de theorie hanteerbaar te maken en te laten zien hoe de Mutual Gains Approach kan werken in de praktijk. Ze werkte bij p2managers als procesmanager.