MGA-professional

Peter van Rooy

Avatar foto

Huidige positie: directeur NederLandBovenWater en Accanto

Peter van Rooy werkt ruim dertig jaar als extern collega voor en met medewerkers, directieleden en bestuurders van voornamelijk overheden doch ook marktpartijen. Met zijn onorthodoxe doch constructieve aanpak van maatschappelijke kwesties, is hij procesregisseur van tal van beleidsexperimenten en gebiedsontwikkelingen. Hiervoor heeft hij diverse prijzen in de wacht gesleept.

Met zijn talloze publicaties in tijdschriften en dagbladen, scherpe mondelinge presentaties voor uiteenlopende gezelschappen, zelf georganiseerde (politieke) bijeenkomsten, dagvoorzitterschappen en interviews voor radio, televisie, dagbladen (van Telegraaf, NRC, Trouw, Volkskrant, Regionale Dagbladen, Metro en Algemeen Dagblad tot Financieel Dagblad en Cobouw) en tijdschriften (van Intermediair en Panorama tot Building Business en Vastgoed) is hij voorloper op het gebied van het door hem bedachte "omdenken". Door verandering van perspectief blijken hardnekkige kwesties oplosbaar en zelfs enthousiasme te generen. Op grond van analyses van en ontwerpen voor coproducerende processen is hij gepromoveerd als bestuurskundige, die continu oog heeft voor de combinatie van (kosten)effectiviteit en acceptatie.

Gebiedsprocessen lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan. Hij ziet het niet als een zoveelste poging leven te blazen in ruimtelijke beleidsvelden maar als een trendbreuk in de verhouding tussen publieke, private en particuliere partijen. Waar de nationale twintigste eeuw staat voor vooral economisch maakbaarheid denken en democratisering van welvaart, roept deze eeuw op tot rigoureuze systeemveranderingen gericht op verduurzaming. Het vraagt van overheden te handelen vanuit meerwaarde en anderen professioneel te ondersteunen, opdat de samenleving vitaal blijft. Van marktpartijen vraagt het (h)erkenning van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, opdat winst en welzijn zich tot elkaar blijven verhouden. Van burgers vraagt het actieve participatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Via nederlandbovenwater.nl of nlbw.nl zijn zowel publicaties als methodieken ontsloten. Actueel voorbeeld van een publicatie is Wind op Zee Lessen voor Land waarin bijdragen van Herman Tjeenk Willink, Sybilla Dekker, Hans Mommaas en vele anderen. Hamvraag is waarom de ruimtelijke mega-operatie op zee wel lukt en internationaal zelfs spraakmakend is, terwijl vrijwel alles op land uiterst moeizaam verloopt. Het boek is te bestellen via nlbw.nl en een gelijknamig podcast-drieluik is online beschikbaar. Voor het MGA-Netwerk is er op 19 september 2022 een webinar over gegeven.