Noodzaak tot netwerk

Door:Jos van der Schot Tijdens zijn afscheidstoespraak noemde Hans van der Vlist één voorbeeld waarin zijn net ontmantelde ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (nu dus voorheen VROM) uniek was. “Het was een...